מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 24 - ינואר 2023

שיתוף ילדים וילדות בקביעת מדיניות בנושאי הגנה למידה מפרלמנט הנוער של המועצה לשלום הילד

iStock

Made with FlippingBook flipbook maker