מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

2014 יולי | תמוז תשע”ד | 7 גיליון לא שחור לבן - הגנה על ילדים במציאות משתנה

דבר העורכות

3

פרטיות של ילדים בעולם משתנה -

4

ריאיון עם ארבעה מומחים בתחומי המשפט, הסייבר והתקשורת נאדיה מסארווה יש בעיה בתקשורת? על היתרונות והחסרונות של חשיפת מקרים של פגיעה בקטינים 10 במדיה - הזווית העיתונאית שירלי בן שלמה השפעת התקשורת על עבודת משרד הרווחה - 13 ריאיון עם שר הרווחה והשירותים החברתיים מר מאיר כהן טלי שלומי שחור על גבי לבן - השפעת הסיקור התקשורתי על אנשי המקצוע 15 ירדן יצחקי השפעת התקשורת על מערכת המשפט והחקיקה - 19 ריאיון עם ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד יפה ציונית מאפילה לאור הזרקורים, חשיפה של נפגעים מינית בתקשורת - משמעות והשלכות על 23

התחום הטיפולי סיגל אוסטר-קנב מורכבות החשיפה של ילדים נפגעי התעללות בתקשורת

26

אלה שורץ

מפגש טיפולי מדורים

בלבול השפות החדש: המקרה של סער גיא עינת קטינים בתקשורת בראי החוק והאתיקה

29

מפגש משפטי

33

עו"ד עופרה בן-מאיר תקשוב וייעוץ: הילכו שניים יחדיו? על חדר ייעוץ מקוון שמפעיל משרד החינוך 35 יפעת זץ אפשר גם אחרת - האינטרנט כערוץ סיוע נפשי 37 שירי דניאלס טיפולוגיה של פוגעים מינית בילדים המשתמשים בתקשורת אלקטרונית 39 דפנה טנר ילדים בסיכון בפרספקטיבה בין-לאומית - קורס משותף לאוניברסיטה העברית ולאוניברסיטת אוקלהומה נטע רסנר קבלת החלטות הנוגעות לרווחתם של ילדים בפרספקטיבה בין-לאומית - על סמינר בין- 43 2014 לאומי שהתארח במכון חרוב במרץ נועם תרשיש 42

מפגש בשטח

מפגש מחקרי

מהנעשה בחרוב

Made with FlippingBook flipbook maker