מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

שער הגיליון1
תוכן עניינים מורחב3
דבר העורכות5
פרטיות של ילדים בעולם משתנה - ריאיון עם ארבעה מומחים בתחומי המשפט, הסייבר והתקשורת6
יש בעיה בתקשורת? על היתרונות והחסרונות של חשיפת מקרים של פגיעה בקטינים במדיה - הזווית העיתונאית12
השפעת התקשורת על עבודת משרד הרווחה - ריאיון עם שר הרווחה והשירותים החברתיים מר מאיר כהן15
שחור על גבי לבן - השפעת הסיקור התקשורתי על אנשי המקצוע17
השפעת התקשורת על מערכת המשפט והחקיקה - ריאיון עם ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד21
מאפילה לאור הזרקורים, חשיפה של נפגעים מינית בתקשורת - משמעות והשלכות על התחום הטיפולי25
מורכבות החשיפה של ילדים נפגעי התעללות בתקשורת28
בלבול השפות החדש: המקרה של סער31
קטינים בתקשורת בראי החוק והאתיקה35
תקשוב וייעוץ: הילכו שניים יחדיו? על חדר ייעוץ מקוון שמפעיל משרד החינוך37
אפשר גם אחרת - האינטרנט כערוץ סיוע נפשי39
טיפולוגיה של פוגעים מינית בילדים המשתמשים בתקשורת אלקטרונית41
ילדים בסיכון בפרספקטיבה בין-לאומית - קורס משותף לאוניברסיטה העברית ולאוניבסיטת אוקלהומה44
קבלת החלטות הנוגעות לרווחתם של ילדים בפרספקטיבה בין לאומית - על סמינר בין לאומי שהתארח במכון חרוב במרץ 201444

Made with FlippingBook flipbook maker