מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

קצרה ומטרתה הייתה לקבוע מפגש מהיר לקיום יחסי מין. הפוגע פגש את הנפגעת מקרה לדוגמה: "און ליין" באתר אינטרנט. הנפגעת, .19 , הציגה עצמה כבת 13 שהייתה בת אחרי אינטראקציה קצרה באתר הם החליפו מספרי טלפון. כעבור כמה שעות נסע הפוגע לפגוש אותה וקיים אתה יחסי מין. לאחר מכן הוא נסע והנפגעת נכנסה שוב לאתר וקבעה פגישה עם גבר נוסף. היא הרגישה שהיא עומדת להיפגע ממנו ושלחה הודעת טקסט לחברתה. אבי החברה ראה את ההודעה והתקשר למשטרה. בעקבות הפנייה התחקתה המשטרה על עקבותיו של הפוגע הנוכחי, ורק כאשר נעצר נודע לו כי מדובר בקטינה. סיכום ומסקנות במחקר זה הוצגה טיפולוגיה של פוגעים מינית בילדים "און ליין", שהתבססה על נרטיבים של אנשי משטרה שטיפלו 75 במקרים שהייתה מעורבת בהם תקשורת מסוג זה. הטיפולוגיה מאפשרת התבוננות מורכבת, מגוונת ופחות סטריאוטיפית על תופעה זו. הספרות המקצועית עד כה עסקה בעיקר בפוגעים ה"מומחים" וה"ציניים". לאבחנה רגישה יותר בין פוגעים שונים יכולה להיות השלכה על פיתוח דרכי התערבות וטיפול, הן בקרב הפוגעים והן בקרב הנפגעים. לדוגמה, כשמדובר בפוגעים "מומחים" ו"ציניים", פעמים רבות מביעים הנפגעים, בשלב כלשהו של הקשר, הכרה בכך שנוצלו, נפגעו ורומו. לעומת זאת, רבים מאלה שהיו ביחסים עם "ממוקדי רגש" או "ממוקדי סקס" לא חוו את הקשר כפגיעה, והיו בהם אף שנטו להמשיך את הקשר עם הפוגעים גם לאחר החשיפה. תגובה כזאת אינה מפחיתה מחובתו של הבוגר לשאת בתוצאות החוקיות של מעשיו, אך עשויה להיות לה משמעות בעת בחינת היבטים של הערכת מסוכנות, טיפול ומניעת התופעה.

להציג את עצמם כאוהבים, אבל זו הייתה טכניקה של פיתוי ללא יחסים כנים של אהבה או חיבה. בקרב "ממוקדי הרגש" לרוב הייתה תקשורת שהחלה ברשת, התפתחה למערכת יחסים רומנטית והובילה לרצון להיפגש פנים אל פנים. כמעט שלא דווח על "ממוקדי רגש" שהיה להם אוסף נלווה של צילומים או סרטונים של פורנוגרפיית ילדים. והנפגעת 19 הפוגע בן מקרה לדוגמה: . הם נפגשו באתר משחקים ברשת 11 בת האינטרנט. הם פיתחו יחסים ותקשרו "און ליין" במשך שנתיים. אחרי כמה חודשים השיחות הפכו למיניות. הנפגעת שלחה לפוגע תמונות מיניות של עצמה בטלפון הנייד ובדואר האלקטרוני, והפוגע שלח לה תמונות מיניות שלו שצולמו במצלמת רשת. בתחילת הקשר סיפרה . כשהוא 16 הנפגעת לפוגע שהיא בת , כי חלפו 18 נעצר הוא חשב שהיא בת שנתיים ורק אז נודע לו גילה האמִתי. הוא המשיך לנסות ליצור אתה קשר גם אחרי שנדרש לחדול מכך. הם מעולם לא נפגשו. תשעה פוגעים כאלו זוהו ממוקדי סקס: בטיפולוגיה הנוכחית. היו אלה פוגעים שחיפשו יחסי מין מיידיים. הכוונות המיניות של הפוגעים היו ברורות וגלויות מתחילת היחסים. הם הציגו את זהותם האמִתית, ואילו הנפגעים במקרים אלו נטו להציג את עצמם כבוגרים יותר. הדגש ביחסים שנוצרו היה חיפוש שותפים ליחסי מין. אפשר היה לראות ביחסים הללו סוג של עסקאות חליפין. הפוגעים לא ניסו לאתר קטינים אך נענו לקטינים אם אלו יזמו את הקשר. הם היו ממוקדים בהשגת רצונם גם במקרים שהקטינים ביקשו לסגת. במקרה קיצוני אחד אנס הפוגע את הנפגעת כאשר במהלך המפגש ביניהם היא שינתה את דעתה בנוגע לקיום יחסי מין. בניגוד ל"ממוקד רגש", הפוגעים הללו לא ביקשו ליצור מערכת יחסים. הכוונות המיניות היו גלויות לשני הצדדים, ויחסי המין היו מיידיים וקצרי טווח. התקשורת שלהם החלה תמיד "און ליין" באתרים ממוקדי סקס. היא הייתה

הקורבנות או לגרום לקורבנות להיקשר אליהם ולהאמין בהם, אבל במידה פחותה בהרבה מה"מומחים". לרוב הם פעלו לבד, הבינו היטב שהם מבצעים פשע ולא נקשרו לקורבנות שלהם. הם השתמשו בזהות בדויה או בזהות אמִתית, בהתאם לאינטרסים שלהם. דפוס התקשורת הנפוץ אצל ה"ציניים" היה מפגש מוקדם פנים אל פנים עם הנפגעים ותחזוקת הקשר באמצעים אלקטרוניים. היו גם מקרים שה"ציניים" פגשו את הקורבנות "און ליין" והמשיכו את הקשר פנים אל פנים. , היה 29 הפוגע, גבר בן מקרה לדוגמה: . אמה של הנפגעת 14 הדוד של הנפגעת, בת מצאה הודעות טקסט מהפוגע בטלפון של הבת. התברר שבתחילה הנפגעת הוחמאה מתשומת הלב, אבל בשלב מסוים החלה להיות מוטרדת מאוד מאופי ההודעות. באמצעות מעקב משטרתי העמידה האם פנים שהיא הבת והשיבה להודעות ששלח הפוגע. בסופו של דבר הם קבעו להיפגש. האם העמידה פנים שהיא עומדת לנסוע אל מחוץ לעיר, והפוגע הציע שיבוא לבית הנפגעת והדגיש שזה יהיה זמן טוב לחנך אותה ליחסי מין. הוא האמין שהוא יהיה הראשון שיקיים אתה יחסי מין. הוא הגיע לבית הנפגעת מצויד בקונדומים ובצעצועי מין ונעצר על-ידי המשטרה. מבין 16 ממוקדי הרגש: התאימו לקטגוריה זו. אלה היו פוגעים שהשוטרים הרגישו שיש להם רגשות כנים כלפי הנפגעים. אם היחסים התחילו "און ליין", הם תמיד הציגו את הזהות האמִתית שלהם. לפעמים הם לא ידעו שהם מעורבים ביחסים עם קטינים (שהציגו עצמם כמבוגרים). בכמה מהמקרים הם למדו על הגיל של הנפגע בשלב מאוחר של היחסים אבל הרגישו מעורבים רגשית מכדי להפסיק אותם. במקרים אחרים הם עצמם היו קטינים ולא הבינו שהם מעורבים במערכת יחסים לא חוקית. היחסים היו תמיד הדדיים, ולא הייתה בהם כפייה או מניפולציה. חשוב לציין שגם ה"ציניים" וגם ה"מומחים" יכלו המקרים 75

41

Made with FlippingBook flipbook maker