מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

השפעת התקשורת על מערכת המשפט והחקיקה ריאיון עם ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד יפה ציונית

הרבה יותר, ובתוך שעות אחדות - לכל היותר יממה - תוגש שאילתה של ח"כ (השמות בדוגמה בדויים. פלוני או אלמוני השאילתה תמיד תתחיל כך: 'ביום י"צ). זה או אחר הופיעה בעיתון מסוים כתבה אני, . בעיתון פלוני מאת הכתב שמיל לוי חה"כ שולי כהן, מבקשת לדעת מפי כבוד השר אם הפרטים בכתבה זו נכונים? מה בדעתו לעשות? וכו'. למעשה הפוליטיקאי מתגמל את העיתון ומזכיר אותו. זהו רק חלק מהמעגל. את העתק השאילתה, ההצעה לסדר היום או הצעת החוק ח"כ שולי כהן שולחת לאותו כלי תקשורת שבו העניין התפרסם. ולמחרת

שבעקבות התקשורת יבוא השינוי גם באג'נדה, בסדר היום הנוגע לנושאים האלה גם בכנסת. לעתים זה פועל בצורה מפורשת מאוד של הסכמי 'קח ותן'. כתבת תחקיר כזאת מתפרסמת, ובתוך יום-יומיים, מקסימום שלושה, אתה פתאום רואה את סדר היום הפרלמנטרי הולך בעקבות הכתבה, החל בישיבת ועדה שדנה בנושא, דרך שאילתה שח"כ יכול להגיש, ועד הצעה לסדר יום - הכלים הפרלמנטריים הרגילים". ד"ר קדמן מוסיף ומסביר כיצד עובד "מתפרסמת כתבה בעיתון, המעגל הזה: ואם זה מתפרסם באינטרנט זה מהיר

חלק חשוב מעבודתה של המועצה לשלום הילד, בקידום זכויות הילד בישראל בכלל ונפגעי עבירה בפרט, נעשה באמצעות כלי התקשורת. ביקשנו מד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד זה יותר מעשרים שנה, לשתף אותנו בניסיונו האקדמי והמעשי בתחום זה.

אמצעי התקשורת והמחוקק - "מעגלים שמזינים זה את זה כל הזמן"

כמי שעומד בראש ארגון שעוסק זה שנים רבות בקידום זכויות הילד גם באמצעות חקיקה, האם תוכל לתאר את נקודת המבט שלך על השפעת התקשורת על מערכת המשפט ועל החקיקה? "אני רוצה להתייחס ד"ר יצחק קדמן: לזה משתי נקודות מבט: האחת - נקודת המבט האקדמית, משום שגם הדוקטורט שלי עסק בנושא; השנייה - נקודת המבט הפרקטית. - הדוקטורט שלי מהבחינה האקדמית עסק בהשפעת התקשורת על ביצוע סדר היום הפוליטי בנושאי רווחה. בדקתי מה הקשר, ומה כיוון הקשר, בין הופעת הנושאים האלה בתקשורת לבין הופעת הנושאים האלה בכנסת. באופן מובהק נמצא שככל שנושא מופיע יותר בסדר היום התקשורתי, כך יהיה לזה ביטוי ממשי, ברור, בסדר היום הפרלמנטרי שחקיקה היא חלק ממנו. נושאים שזכו לסיקור תקשורתי גבוה, בתקופות שסוגיות בתחום הרווחה זכו לסיקור תקשורתי גבוה, היה ברור לחלוטין

“מעגלים שמזינים זה את זה כל הזמן”

כתבה מתפרסמת בכלי תקשורת כלשהו

ח " כ מגיש שאילתה / הצעה לסדר יום / דרישה לישיבה משותפת לכמה ועדות בכנסת

חה " כ + ח " כים אחרים שמצטרפים מגישים הצעת חוק

מעגל יחסי הגומלין בין אמצעי התקשורת למחוקק

העתק השאילתה נשלח על ידי ח " כ לאותו כלי תקשורת שבו התפרסמה הכתבה

העיתון שבו התפרסמה הכתבה המקורית מפרסם כי בעקבות הכתבה הגיש חה " כ המסוים שאילתה

19

Made with FlippingBook flipbook maker