מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

לא שחור לבן - הגנה על ילדים במציאות משתנה 7 גיליון

צוות המערכת

עורכת, מכון חרוב גב' יפה ציונית -

המועצה לשלום הילד עו"ד ורד וינדמן -

www . dreamstime . com : צילום על העטיפה : סטודיו יוניגרף בע"מ

9765418

nomig@haruv . org . il

Made with FlippingBook flipbook maker