מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

הצעת חוק של ח"כ מסיעת ש"ס לחייב את הספקים להתקין תוכנת סינון של אתרי פורנוגרפיה, וכל מי שאינו רוצה בה יכול לבקש להסירה. הצעה זו לא עברה והותקפה קשות בטענה של פגיעה בחופש הביטוי ובחופש העיסוק וכיו"ב. המזל הרע היה שגם שר התקשורת היה מש"ס, וכך זה הפך להיות מאבק של דתיים, חילוניים וחרדים. בסופו של דבר עברה גרסה מוחלשת ונחקק חוק המחייב את חברות האינטרנט להודיע לצרכנים חדשים שמצטרפים שהם יכולים לקבל תוכנת סינון חינם אין כסף. כעת יש ניסיון לתקן את החוק הזה משום שהתברר שבניגוד לחוק, הספקים אינם מציעים את המסנן או שהם כותבים את זה באותיות קטנות שאי אפשר לראות". האםישלךקוויםמנחיםכיצדעיתונאים צריכים להתמודד עם השאלה אם לפרסם או לא לפרסם פגיעה בקטין - בלי לפגוע בו ומתוך שמירה על האיזון בין זכות הציבור לדעת לבין זכויות הילד שעלולות להירמס? ד"ר קדמן: "ודאי שיש. אני כל הזמן אומר את זה. אנשי מקצוע וגם עיתונאים יכולים לעשות כתבה תקשורתית טובה, חשובה ומעניינת, בלי לפגוע בילדים. האינטרס הראשון במעלה הוא טובת הילד, גם אם הנושא חשוב מאוד". קדמן אף מספר על פנייה שקיבל לבוא ולהסביר לעיתונאים את המותר והאסור בריאיון של הילדים: "ביוזמת כלי התקשורת הופעתי לפני צוותי תקשורת בישיבת עורכים - של , שביקשו 1 ושל ערוץ 10 'הארץ', של ערוץ שאדבר עם העיתונאים. קרה דבר מעניין. מרוב פחד העיתונאים אמרו: 'אנחנו לא נוגעים בילדים' או 'אסור לראיין ילדים'. אבל זה לא נכון! הזמינו אותי להסביר הם פחדו . 3 מה אסור - אבל גם מה מותר מתביעות. אלא שזה לא נכון - יש דברים שמותר לעשות ויש דברים שאפילו צריך לעשות. צריך לדעת לראיין ילד. אפילו המשטרה הבינה שחקירות ילדים לא עושה המשטרה, עושים חוקרי ילדים של

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לכן העניין צריך להיעשות בזהירות מרבית. אבל טעות תהיה לחשוב שמכיוון שצריך זהירות נתרחק מהעניין. בכל פעם שמתפרסם בתקשורת משהו כזה, לא נכון שאסור להגיב ולמסור פרטים. יש דברים שאסור למסור ויש דברים שמותר. ...בנושא של ילדים בסיכון, שיש לזה חשיבות גדולה עוד יותר... הסכנות של שימוש בתקשורת לצורך העניין הזה לדוגמה: גדולות. אנו עוסקים בדיני נפשות. בתכנית חסרת אחריות בטלוויזיה ('צינור , ואפילו הם 7 לילה') ראיינו ילדה בת התנצלו לאחר שהבינו שזה לא ראוי. אגב, כעבור שבוע מנעתי פרסום ריאיון דומה בטלוויזיה עם ילד שנפגע מינית". האם לדעתך יש לאורך השנים מגמת שיפור או החמרה בפרסום המזיק של קטינים בתקשורת? ד"ר קדמן: "יש ירידה בולטת במספר בעבר היינו נתקלים הפרות החוק בנושא. בדברים בוטים מאוד, גם בשל חוסר מודעות וגם משום שהעורכים 'צפצפו' על החקיקה הקיימת - עד שהתחלנו להגיש תלונות למשטרה. זה קרה פעמים רבות, אך כשהמשטרה נכנסה לתמונה זה הרתיע מאוד ועשה את שלו, ובשנים האחרונות יש הרבה פחות מקרים כאלה של הפרה. בסך הכול, בהשוואה לאמצעי תקשורת במקומות אחרים בעולם, התקשורת הממוסדת בישראל בסדר (ולא שאין דברים נוראים, ואני לא מתייחס למה שקורה באינטרנט)". נראה כי גם בתקופה הנוכחית, של חשיפה תקשורתית מהירה ואינטנסיבית, של נושאים העוסקים בקטינים בסיכון, יש מקום לנסות ולעבוד מול אמצעי התקשורת, באופן מסודר ובשיתוף פעולה, כדי לצמצם ואם ניתן גם למנוע פרסומים פוגעים - בד בבד עם חשיפתם של נושאים החשובים לקידום שלומם ורווחתם של ילדים אלו.

הצעות חוק כמו, למשל, להעמיד לדין כל קטין שנתפס עם אלכוהול. בדברי ההסבר להצעת החוק כתוב: 'לנוכח התגברות מעשי האלימות של בני נוער במועדונים וכו'...' - אף על פי שבפועל המגמה הפוכה, וכל הנתונים אינם משתווים לכתבה כזאת בעיתון ואינם משכנעים כמוה. אביא עוד דוגמה מתחום אחר לחלוטין: לפני הקיצוץ בקצבאות הילדים, שהיה אחד הדברים הנוראים שנעשו פה בזמן האחרון, התחילו (ולא במקרה) להתפרסם כתבות על החרדים שחיים מקצבאות, על איזה מחקר שהראה שבשנים שהקצבאות היו גבוהות באוכלוסייה הבדווית התחילו ללדת יותר ילדים. למשל, 'הסיפור הנפלא' ילדים 20- נשים ו 4 על הבדווי שיש לו ש"ח רק 30,000 והוא מקבל בכל חודש מקצבאות ילדים, ומאחר שהוא יכול להתחתן רשמית רק פעם אחת, כל הנשים האחרות מקבלות תוספת של אימהות במשפחות חד-הוריות כי אינן נשואות פורמלית. קודם כול מופיע מאמר מערכת של 'פרשננו הכלכלי' בעניין הזה, ואחר כך הכנסת כבר מצביעה על קיצוץ בקצבאות הילדים. אז להגיד לך שאין ח"כים שאוטומטית נזכרים בבדווי הזה הילדים ואומרים בואו נקצץ?" 20 עם רגולציה, כן או לא? האם צריכה להיות רגולציה של כלי התקשורת? ד"ר קדמן: "כן. אף שאני יודע שאני בדעת אף שרבים חושבים שיתרונות מיעוט, האינטרנט בחופש הבלתי מסויג שיש לו, ושאם נתערב בחופש הזה - מחר המדינה גם היא תתערב". האם זה נושא שהמועצה לשלום הילד פעלה לקדמו בכנסת? ד"ר קדמן עונה בחיוב ומביא לדוגמה הצעת החוק לחיוב ספקי תקשורת את להתקין תוכנת סינון של אתרים בלתי . "הייתה בשעתו הולמים באינטרנט

על החוקים וכללי האתיקה הנוגעים לעניין – ראו בכתבתה של עו"ד עופרה בן מאיר בגיליון זה. 3

22

Made with FlippingBook flipbook maker