מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

מפגש טיפולי

הערתה גרמה לי לחשוב על האירוע ועל ההבדלים בשפה גם בין אנשי המקצוע לבני הנוער. האם ייתכן שגם אנחנו מתבלבלים? טרם הפגישה עם סער אני מהרהר על האטיולוגיה האפשרית של מעשיו - האם זהו מעשה בעל אופי אקסהיביציוניסטי, דוגמת העבריינים המתערטלים בציבור? האם יש כאן צורך פנימי לא מסופק בהכרה בגבריותו? האם זו התנהגות מונחית דחף, מתוך כעס ורצון להשפיל? כשסער בא אני פוגש ילד-נער נבוך, מבולבל ומבויש. כבר בפגישה הראשונה הוא מכניס אותי לתוך עולמו הכאוטי כשהוא מתאר את מעורבותו הרבה באמצעי מדיה ורשתות חברתיות: "אין לי הרבה בפייסבוק, רק כמה מאות. לאחרים יש אלף-אלפיים, לא את כולם אני מכיר ממש טוב, אבל אני מגיב להם כשהם רושמים משהו מצחיק... ב"ווטס- אפ" אני מדבר הכי הרבה, יש המון קבוצות, לפעמים בשיעור אני לא מצליח לעקוב מי כתב איפה... חשוב לי שיגיבו לי, זה אומר שאתה שווה... יש כאלו שמחקו אותי מהקבוצה - זה מעליב. פעם עשו עליי חרם ושמו בפייסבוק תמונה שלי שמישהו הדביק את הפנים שלי על גוף של איזה איש שמן בלי בגדים שמאונן... זה היה קשה, לא הלכתי לבית הספר יומיים. אבל מה לעשות? זה לא רק לי עושים, יש ילדה אחת מכיתה ח" שעברה בית ספר כי עשו עליה קבוצה ושמו תמונה שלה בלי חולצה שהיא שלחה לחבר שלה וכל העיר ראתה... ומה אני עשיתי? לא פרסמתי תמונות של הילדה. פרסמתי תמונות שלי, זה מותר כי זה אני עצמי, לא? - אם היא לא רצתה לראות, יכלה למחוק! כולם עושים את זה! אבל בגלל שהיא נגדי היא סיפרה למורה ועשו מזה סיפור כאילו אני עבריין". אני מקשיב לסער ומתחיל להרהר ביני לביני - הוא פוגע? הוא נפגע? אולי ישנו קושי בשיפוט חברתי? אולם אני מתרשם שאין מגבלה קוגניטיבית. האם הוא מתרץ את מעשיו ומשליך אחריות או שבאמת "כולם" עושים כך, ואם כולם עושים כך-

בלבול השפות החדש: המקרה של סער גיא עינת *לצורך שמירה על צנעת הפרט, שונו פרטי הנער ועובדו חלקי התמליל מהפגישות.

"שפת הרוך ושפת התשוקה", 3 של פרנצי , הוא המשיג את הפער שבין תנועות של תשוקה ושפת התשוקה של המבוגרים ובין הדרישה לרוך ושפת הרוך של הילדים והגדירו טראומה. בהשאלה ממאמר זה אפשר לראות את השפעת העידן הנוכחי בבלבול השפות החדש, שפת הרוך ושפת הווירטואל.

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי התפיסה הנוגעת להתנהגויות מיניות בקרב ילדים ובני נוער. בעבר נתפסו מרבית ההתנהגויות הללו כמשובת נעורים או כהתנסות מתוך חקירה נורמלית הנובעת מסקרנות מינית. גישה זו לא ייחדה תשומת לב מספקת להתנהגויות המיניות הפוגעות המתרחשות באוכלוסייה זו. ואולם בעשורים האחרונים, בעקבות התפתחות המחקר והניסיון הקליני בתחום זה, חל בתפיסה זו שינוי. עם העלאת המודעות בקרב אנשי מקצוע לפגיעות מיניות בקרב ילדים, חודדה גם היכולת של קלינאים רבים להעריך את ההבדלים בין התנהגות מינית נורמטיבית ובין התנהגות לא מותאמת, פתולוגית או פוגענית. עם זאת, בשנים האחרונות נוצר צורך בעוד שינוי בעקבות כניסה של שחקן חדש לזירה - התקשורת הווירטואלית. העידן הווירטואלי הציף אותנו בדרכי תקשורת חדשות המשפיעות על צורת החשיבה, על ההתנהגות ועל ביטויי הרגש. שינויים אלו ניכרים לעין במיוחד בקרב ילדים ומתבגרים ומייצרים בלבול .) 2 2010 , ; דולב-כהן 1 2010 רב (גלאון בשפה החדשה שנוצרת משתנים הכללים המגדירים מה פרטי ומה ציבורי, מהי חברות ומהי הסכמה, והיכן עובר הגבול בין חיזור להטרדה. על אלה יש להוסיף את החשיפה הרבה לתכנים ארוטיים באמצעי המדיה השונים מגיל צעיר (לרוב ללא תיווך של המבוגרים) - חשיפה המייצרת בלבול בין השלב ההתפתחותי של הילדים לבין התכנים שהם עסוקים בהם ברמה הקוגניטיבית והרגשית. במאמרו המכונן

משככי כאבים בדמות גיא עינת: עוד ועוד חשיפה עצמית

מקרה מתעתע , הופנה לטיפול על-ידי 13 סער, בן מחלקת הרווחה תחת הכותרת "נער פוגע", לאחר ששלח לנערה בת גילו מכיתה מקבילה צילום של איבר מינו. העובדת הסוציאלית שהפנתה אליי את המקרה שיתפה אותי במחשבותיה על האירוע ואמרה: "אני לא ממש יודעת אם הוא באמת פוגע או שכולם ככה היום..."

.5 , ). בני הנוער במרחב האינטרנט - אתגרים והשלכות יישומיות לעבודה מקצועית. עט השדה 2010( ' גלאון, א 1 .20-16 ,5 , ). שיחות במסרים מידיים בין מתבגרים: יתרונות, חסרונות ומה שביניהם. עט השדה 2010( ' דולב-כהן, מ 2 ). בלבול השפות בין המבוגרים לילד: שפת הרוך ושפת התשוקה. בתוך: ע' ברמן (עורך), בלבול השפות בין המבוגרים לילד (עמ' 1933( ' פרנצי, ש 3 ). תל אביב: עם עובד. 207-199

29

Made with FlippingBook flipbook maker