מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

לשתף ספציפיות לתלמידים, אפשר המתקיימת את ההורים בלמידה בשיעורי "כישורי חיים", לדוגמה, באמצעות ריאיון של ההורים בנושא הנלמד. פורום ייעודי לאוכלוסיית תלמידים .3 עבודה מקוונת באמצעות ספציפית: האתר הבית ספרי יכולה לאפשר אוכלוסיית ליועצת לעבוד גם עם . למשל, יועצת תלמידים ספציפית הנפגשת עם קבוצת תלמידות משכבת גיל מסוימת ודנה עִמן בנושאים הקשורים לגיל ההתבגרות יכולה לפתוח פורום שילווה את הקבוצה, פורום שאליו רשאיות להיכנס חברות הקבוצה בלבד. את הפורום אפשר לבנות כך שהתלמידים יוכלו להעלות התייחסויות ושאלות בנושאים בלי שונים (גם בנושאים אינטימיים) . בהקשר זה עולה השאלה להזדהות , האנונימיות אינה מהווה בעיה אם שכן היועצת אינה יודעת מי מחברי הקבוצה העלה את ההתייחסות לפורום. כיוון שהרכב קבוצת התלמידים קבוע, ובד בבד עם פורום האנונימי מתקיימים מפגשים עקביים יש באפשרותה של פנים אל פנים, היועצת לדון בנושאים העולים . בפורום גם במסגרת מפגשי הקבוצה אם עולים במדיום זה תכנים מורכבים, , היועצת הבעת מצוקה רגשית כגון מחויבת להתייחס לתכנים אלה ולתת

להם מענה, כמו בהיבטים אחרים של יש באפשרותה של היועצת עבודתה. לזמן את התלמיד לשיחה אישית, ובמידת הצורך - להתחיל בתהליך . מסייע , חדר ייעוץ מקוון הוא אמצעי לסיכום תקשורת חדש שמאפשר ליועצת מחוברת לחיי הילדים החינוכית להיות עוד ערוץ תקשורת , לפתוח ובני הנוער עם התלמידים מעבר לשיעורים ולמסגרת הבית ספרית (תוך התמקדות בתחום מניעה והתנהגויות סיכון), ליצור רצף התנהלות לבין ה מפגשי פנים אל פנים בין יותר קשר אישי ואינטימי , ליצור ברשת עם המשתמשים בחדר הייעוץ המקוון, בלמידה לשתף את ההורים ולבסוף - המתקיימת בשיעורי "כישורי חיים". עם זאת, השימוש בחדר ייעוץ מקוון מעלה דילמות אתיות ודורש מהיועצת להפעיל שיקול דעת שונה מזה שהיא מפעילה במפגש פנים אל פנים עם תלמידים: זמינות היועצת, אנונימיות, בקרה וניטור של תכנים פוגעניים, התמודדות עם הבעה של מצוקה רגשית, תשומת לב לתלמידים עם לקויות למידה, ודגש על משמעות . גם ברשת היועצת היא המילה הכתובה אשת חינוך, ועל כן עליה לספק גם ברשת התייחסות רהוטה ומקצועית.

נידון בכיתה. קבוצות הדיון מאפשרות לתלמידים להגיב זה על דברי זה, והיועצת יכולה להגיב על התכנים העולים לדיון. ראוי להביא בחשבון : זמינות היועצת במדיום הדיגיטלי את חשוב לבנות עם התלמידים "חוזה" המגדיר באופן ברור אם ומתי היועצת נכנסת לאתר הבית ספרי ומתי היא מגיבה על תכנים שמעלים התלמידים. כמו כן חשוב להחליט אם היועצת תגיב באופן אישי על תכנים המועלים על-ידי תלמיד יחיד או שתגובתה תהיה כללית ותפנה לכולם. השימוש בקבוצת הדיון מעלה עוד שאלה: מה תכנים קורה אם תלמידים מעלים ? בהיבט זה יש להציב לפני פוגעניים התלמידים ציפייה לקיים שיח מכבד, נעים ותרבותי (הן פנים אל פנים והן באופן מקוון), ולוודא כי אכן אינם מעלים תגובות פוגעניות. אם עלתה תגובה כזאת, חשוב לשוחח עליה בכיתה ולבקש כי תימחק בהקדם. הבלוג מאפשר בלוג שיתופי: .2 לתלמידים להעלות תכנים ארוכים מאלה שמוצגים בקבוצות הדיון, ואף להגיב על שאלות מנחות שמציגה היועצת בנושא מסוים שעלה בשיח בכיתה. את התשובות המועלות בבלוג השיתופי יכולים התלמידים להציג חיבור בכיתה, ובדרך זו אפשר ליצור בין המפגש פנים אל פנים לבין העולם . כמו כן, בהתאם להנחיות המקוון

סרטון הדגמה של חדר ייעוץ מקוון ראו בדף הבית של אתר שפ"ינט. • http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi

36

Made with FlippingBook flipbook maker