מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

פרטיות של ילדים בעולם משתנה ריאיון עם ארבעה מומחים בתחומי המשפט, הסייבר והתקשורת נאדיה מסארווה

בתרחיש היפותטי שהוצג לבני נוער במסגרת מחקר בין-לאומי הוצע להם להיכנס לקניון ולענוד צמיד המשדר את מיקומם בקניון, מדווח היכן ביקרו, מול איזו חנות נעצרו, לאן נכנסו, וכמה זמן שהו בכל נקודה. מעין מעקב טוטלי, הדומה למעקב אחר אסירים באמצעות צמיד אלקטרוני. בתמורה לכך, עונדי הצמיד קיבלו הטבות מסוימות, כגון הנחות, קיצור תורים ועוד. ממצאי המחקר הראו כי רבים מבני הנוער היו מוכנים לענוד את הצמיד, ורוב רובם ראו רק - או בעיקר - את היתרונות הגלומים בענידתו. תרחיש זה ממחיש את המורכבות הכרוכה בהתפתחות הטכנולוגית בין היתר בכל הקשור לאובדן ערך הפרטיות. בדיון הציבורי העוסק בפרטיות עולה תמונה שחוזרת על עצמה: מדובר במושג לא ברור מספיק, פתוח לפרשנות מגוונת, שאפשר לראותו בהקשרים שונים ומזוויות שונות. ההגדרות השונות הקיימות נעות בין - "הזכות The right to be let alone שיניחו לי להיות לבד/ביחידות" ובין "הזכות לשלוט במידע עליי". לצד זאת, משפטנים מציינים כי בפסיקה הישראלית אין הגדרה אחידה לזכות לפרטיות ולמה שנגזר ממנה, והיא חסרת בהירות. זכות זו היא אמנם זכות חוקתית בישראל, אך היא חלק מחוק הגנת האדם ופרטיותו. נראה כי הערפול בנוגע למשמעות של "פרטיות" מורכב ומאתגר עוד יותר בתקופה שבה אמצעי התקשורת מאפשרים חשיפה מהירה ותפוצה רחבה. האם פרטיות היא ערך רלוונטי בימינו?

"האם הערכים השתנו? האם המציאות מייצרת אתגרים חדשים עבורנו כחברה? כיצד מגדירים אותה? ומי מגדיר? האם היא באמת לא רלוונטית? ואם כן, מתי היא רלוונטית?" ועולות עוד שאלות שננסה לענות עליהן בכתבה זו: מה תפקידה של החברה במניעת הפגיעה בפרטיותם של ילדים? שאלה המודגשת ביתר שאת כאשר מדובר בנפגעי התעללות, וכיצד נכון וצריך להתמודד עם הפגיעה בפרטיותם של קטינים? ד"ר נמרוד קוזלובסקי, עורך דין, מומחה בסכנות הסייבר ומומחה למשפט , וטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב מסביר כי המושג פרטיות חדש יחסית בעולם המשפט, והוא החל להתפתח

אפשר לצלם, לחשוף ולהפיץ מידע לקהלים רחבים בתוך שניות - מציאות המציבה קושי ממשי לבקר, לצנזר ולווסת אותה. מציאות זו מציבה אתגרים ודילמות חמורות גם בהקשר של פרטיות ילדים. מארק צוקרברג, מייסד אתר הרשת החברתית הפופולרית 'פייסבוק', נשיא "הפרטיות ומנכ"ל של החברה, קבע: . אמרה זו איננה עוד נורמה חברתית" מעלה שאלות נוקבות בקשר לרלוונטיות עו"ד אשכנזי, של מושג הפרטיות בימינו. היועץ המשפטי של מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, מי ששימש עד לאחרונה היועץ המשפטי של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד , המשפטים, האמונה על הגנת הפרטיות מעלה שאלות אחדות בעקבות אמירה זו:

Marwick, A. E., Diaz, D.M., & Palfrey, J. (2010). Youth, privacy and reputation . Litrature Review, The Berkman Center for 1 )Internet and Society at Harvard University) Research Publication No. 2010-5, April 13, 2010

dreamstime . com תמונה:

4

Made with FlippingBook flipbook maker