מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

מהנעשה בחרוב

קבלת החלטות הנוגעות לרווחתם של ילדים בפרספקטיבה בין-לאומית על סמינר בין-לאומי שהתארח 2014 במכון חרוב במרץ

נועם תרשיש

רקע - יוזמה לשיתוף פעולה מחקרי השוואתי 2014 מכון חרוב אירח בתחילת מרץ סמינר מומחים בנושא "קבלת החלטות הנוגעות לרווחת ילדים בפרספקטיבה בין-לאומית". פרופ' רמי בנבנישתי מאוניברסיטת בר-אילן ופרופ' בלהה דוידזון-ערד מאוניברסיטת תל-אביב יזמו וניהלו את הסמינר, והשתתפו בו חוקרים John Fluke מומחים מעוד שבע מדינות: Jorge Fernandez (ארצות הברית); Monica Lopez (ספרד); del Valle (פורטוגל); Paulo Delgado (ספרד); David (הולנד); Carien Koopmans Trevor Spratt (צפון אירלנד); Hayes (צפון אירלנד); מריט סקיבנס (נורווגיה); (בלגיה). Johan Vanderfaeillie הסמינר הוא אבן דרך נוספת בשיתוף פעולה מחקרי אשר החל ביוזמת המכון לפני שנים אחדות. החוקרים הציגו נתונים שנאספו בחמש מדינות – ישראל, צפון אירלנד, גרמניה, ספרד והולנד – לפי פרוטוקול משותף. הנתונים הם בסיס למחקר השוואתי בין- לאומי שעוסק בהליכי קבלת החלטות של אנשי מקצוע ושל סטודנטים בהגנה על ילדים שחוו התעללות. ממצאי המחקר הוצגו בכנסים מדעיים בין-לאומיים

וזכו לתגובות רבות. לאור העניין בנושא, החליטו חברי הקבוצה לקיים בישראל סמינר שיבחן לעומק את הנתונים שנאספו ויתווה קווים להמשך מחקר ושיתוף פעולה בתחום זה.

דמיון ושוני בין מדינות ותכניות להמשך מהדיונים נראה שיש הבדלים ניכרים בין המדינות, הן במבנה הארגוני של מערכות קבלת ההחלטות והן במערכת החקיקה. דוגמה מעניינת לכך היא סוגיית האימוץ במדינות השונות: באחדות מהמדינות יש מאמץ לקדם את תהליך האימוץ, ואילו באחרות כמעט שאין אפשרויות חוקיות להליך זה. עם זאת, נדמה כי בין המדינות השונות יש גם דמיון, בעיקר בהכרה בחשיבות של קבלת החלטה במסגרת קבוצתית ורב- מקצועית. משתתפי הסמינר הצביעו על חשיבות ההמשך של המחקר בתחום זה, ובעיקר במשמעויות של קבלת החלטות במסגרת קבוצתית. בכוונת החוקרים לגייס משאבים לעוד מחקרים משווים שיכללו שותפים מעוד מדינות. נוסף EUSARF על הצגת הממצאים בכנס , משתתפי 2014 בקופנהאגן בספטמבר הסמינר יפרסמו סדרת מאמרים שיתייגו את הממצאים הן בפרספקטיבה השוואתית בין המדינות והן בהקשר של מערכת קבלת ההחלטות בכל מדינה בנפרד.

פרופ' רמי בנבנישתי

משתתפי הסמינר הציגו את המערכות לרווחת הילד בכל אחת מהמדינות ודנו בקשת רחבה של סוגיות מקצועיות: המלצות להשמה חוץ-ביתית בהקשר של מדיניות במדינות השונות; החתירה לחזרה לבית ההורים הביולוגיים בפרספקטיבה בין-לאומית; תפיסות של סטודנטים ממדינות שונות בנוגע להחלטה על השמה חוץ-ביתית ועוד.

43

Made with FlippingBook flipbook maker