מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 5

“לבד מול כולם”: תופעת הדחייה החברתית – חרם – בקרב ילדים בבתי ספר איה אלמוג זקן, יסמין וילר

נמוכים עלול להישאב לתוך החוויה, לפרש אותה בצורה שתפגע בדימוי העצמי שלו ותחליש את היכולות החברתיות שלו עד כדי יצירת מעגל של דחייה מתמשכת של חברת השווים כלפיו. כאשר דחייה הופכת להיות עבור ילד מסוים חוויה מתמשכת ולא זמנית, הילד חווה דחייה לאורך היום כולו ובמקרים מסוימים אף לאורך שנים. בשלב הזה הופכת הדחייה ליציבה ומשנה את הדינמיקה של הקבוצה ביחס לילד הדחוי. נראה כי גם אם הילד הדחוי משנה את התנהגותו בעקבות טיפול פרטני שעבר, קבוצת בני הגיל מייחסת להתנהגותו החדשה, הטובה, סיבתיות חיצונית של גורמים משתנים, כגון "אל תאמיני לו שהוא השתנה, זה סתם, בגלל שהוא קיבל ציון גבוה במבחן הוא נחמד פתאום היום". לעומת זאת, להתנהגותו השלילית הם מייחסים סיבתיות פנימית של גורמים יציבים וקבועים, כגון "את רואה, ככה הוא תמיד, זה האופי שלו". במצב של דחייה מתמשכת, כאשר רק הילד הדחוי קיבל התייחסות טיפולית ואף חולל שינוי של ממש, אך לא נעשתה במקביל התערבות קבוצתית - לא רק שמעמדו החברתי לא השתפר, אלא שערכו העצמי נפגע פגיעה של ממש, שכן מבחינתו הוא שינה את התנהגותו אך הקבוצה לא הבחינה בכך והמשיכה להתייחס אליו באותו אופן. לוק מסבירה ישנן השלכות נפשיות קשות לטווח כי הארוך ולטווח הקצר עבור ילדים החווים

משרד החינוך, ובמסגרתה נציג את תכניות הטיפול באלימות חברתית אצל ילדים בבית הספר. לשם כך קיימנו ריאיון עם הממונה על קידום אקלים הגב' עינב לוק, בטוח וצמצום אלימות במשרד החינוך. השנייה היא נקודת מבטם הייחודית של הילדים. לשם כך קיימנו ריאיון מיוחד עם שני אחים, רון וגיל, הלומדים במדרשת בן גוריון. מהו חרם? הגדרה ומאפיינים לוק מסבירה כי חרם הוא אחד הביטויים לאלימות חברתית או לאלימות עקיפה. ביטויים אחרים לאלימות כזאת הם, למשל, הפצת שמועות, רכילות, הפצה של חומר או הטרדה דרך האינטרנט. דחייה חברתית היא חוויה מוכרת היטב ומובנית ביחסים חברתיים בחברה האנושית. חרם לרוב שכיח יותר בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, ונפוץ פחות בחטיבה העליונה. התופעה בולטת יותר בקרב בנות. חרם או דחייה חברתית אינם בהכרח מנת חלקם של ילדים עם כישורים חברתיים נמוכים, הם יכולים לקרות לכל אחד. ואולם יש הבדלים מהותיים בין ילדים בעלי כישורים חברתיים תקינים החווים דחייה חברתית פעם אחת במהלך חייהם לבין ילדים אשר הדחייה החברתית כלפיהם נמשכת לאורך זמן. לילד עם כישורים חברתיים תקינים החוויה תהיה בדרך כלל לזמן קצר, והוא יוכל גם להפיק ממנה לקחים שיעשירו את כישוריו החברתיים. לעומתו, ילד עם כישורים חברתיים

גב' עינב לוק

החרם הוא תופעה חברתית עתיקת יומין בעלת תפוצה רחבה. תופעה זו באה לידי ביטוי במגוון תחומי חיים, כגון חרם פוליטי על מדינות (כדוגמת החרמתה של דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד) או חרם כלכלי (החרמת מוצרים שמקורם במפעלים שמנצלים פועלים). תופעת החרם מוכרת היטב גם בחברת הילדים. קבוצת 2012 במחקר שערכה בשנת מחקר בהנחיית פרופ' אשר בן אריה מהאוניברסיטה העברית נבדקה הרווחה .12- ו 10 הסובייקטיבית של ילדים בני מקרב הילדים שהשתתפו 35% נמצא כי במחקר דיווחו שהיו עדים לתופעה של חרם בסביבתם הקרובה בחודש שקדם לבדיקה. מאמר זה מבקש להאיר את תופעת הדחייה החברתית בקרב ילדים - החרם - משתי זוויות ראייה. האחת היא של

נקודת מפגש 19

Made with FlippingBook Annual report