מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

). דיכאון לאחר הלידה: 2008( ' גלסר, ש איתור מוקדם בשירותי בריאות ראשוניים בישראל. פסיפס גופנפש: בריאות נשים בישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ). תאוריית 2005( ' מיקולינסר, מ' וברנט א http://www. ההתקשרות. מפגש, מתוך hebpsy.net/articles.asp?id=565 .)2015 (אוחזר בינואר ). קשר ברור 2011 פרכטר, ו' (דצמבר בין אלימות מצד בן הזוג לדיכאון לאחר DoctorsOnly. http:// לידה מתוך: /doctorsonly.co.il/2011/12/26762 .)2015 (אוחזר בינואר קפלן ק' וקפלן א' (ללא שנת דפוס), התמודדות עם דיכאון לאחר לידה, מתוך: http://www.psychologia.co.il/ (אוחזר /pregnancy4depression.htm .)2015 בינואר ). דיכאון לאחר 2010 רומם, פ' (דצמבר Postpartum Depression).( לידה מתוך: . Israeli Nursing Update , 2 http://www.medicalmedia.co.il/ pub l i ca t i ons /Ar t i c l eDe t a i l s . aspx?artid=3888&sheetid=240 .)2015 (אוחזר בינואר Tronick E. (no date). Still Face Experiment. from h t t p s : / / www. y o u t u b e . c om / watch?v=apzXGEbZht0 (retrieved .)January 2015 Tronick, E. Z., & M. K. Weinberg (1997). Depressed Mothers and Infants: Failure to Form Dyadic .)States of Consciousness.15 Paulson J. F. & Bazemore Sh. D. (May 19, 2010). Prenatal and Postpartum Depression in Fathers and Its Association With Maternal Depression: A Meta- analysis. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 303, 19 from http:// jama.jamanetwork.com/article. aspx?articleid=185905 (retrieved January 20

על חוויית המלחמה וההתמודדות של ילדים ואנשי צוות בפנימייה לילדים בסיכון בזמן מבצע "צוק איתן" ירדן יצחקי , יצא 2014 ביולי 8- ל 7 בלילה שבין כוננות ספיגה

לאורי תואר ראשון בחינוך ותואר שני בדמוקרטיה וקרימינולוגיה, והוא בעל ניסיון עשיר מאוד בעבודה טיפולית. אורי החל את דרכו בפנימייה בתור מדריך ורכז. אחר כך שימש מנהל חטיבת ביניים. היום הוא מנהל הפנימייה.

לדרכו מבצע "צוק איתן". המבצע החל לאחר תקופה רוויית מתח, מחטיפת שלושת הנערים ורציחתם ועד ירי רקטות הולך וגובר מרצועת עזה לעבר ישראל. במהלך המבצע נורו אלפי רקטות לעבר ישראל, שהתמודדה במקביל עם ניסיונות חדירה של מחבלים חמושים לשטחה. ישראל נלחמה באמצעות כוחות מהאוויר ומהקרקע וספגה הרוגים ופצועים רבים. מבצע צוק איתן הסתיים אמנם לאחר חמישים ימי לחימה, עם הסכמה משותפת של ישראל וחמאס על הפסקת אש, אך עם זאת נדמה כי לעתים האש מותירה גחלים לוחשות, גם כשנדמה שהכול כבר שקט ורגוע. נדמה כי אצל רבים בישראל חוותה הנפש האנושית טלטלה כשהמציאות החיצונית חדרה אל העולם הפנימי והותירה בה את אותותיה מתוך שהיא מערערת את בסיס ההתנהלות היום-יומית ומלווה בחוסר ודאות, במתח, בלחץ נפשי ובחרדה קיומית אמתית. יצאנו לבדוק כיצד חוו זאת ילדים ובני נוער נפגעי התעללות, שהטראומה כבר חרוטה בנפשם, השוהים בפנימיית "הרי ירושלים" (לשעבר פנימיית "בני- ברית"). ניסינו להיכנס פנימה, לתוך עולם הפנימייה והילדים השוהים בה כדי להבין ולהרגיש איפה פגש אותם מבצע צוק איתן. היערכות הפנימייה - הגנה אינטנסיבית הוא מנהל פנימיית הרי ירושלים, אורי דוד שנים. 28 , ועובד בפנימייה מזה 52 בן

אורי דוד

אורי דוד מספר על הפנימייה ועל הילדים החיים בה: פנימיית הרי ירושלים היא פנימייה טיפולית פוסט-אשפוזית, , הסובלים 15–7 המיועדת לילדים בני מהפרעות נפשיות קשות וחייבים לצאת מהתא המשפחתי שלהם, מהסביבה 96 ומהקהילה שלהם. בפנימייה שוהים 15 ילדים המחולקים לקבוצות גיל של 12 ילדים כל אחת. לכל קבוצה אחראים אנשי צוות. מדובר בילדים עם הרבה מאוד קשיים, על קצה הרצף של הסיכון. ילדים שלא הצליחו להשתלב במסגרות חינוכיות אחרות, ילדים שאולי אפשר לומר שנפשם "מפורקת" ויש להם רמת תוקפנות גבוהה, חשדנות גדולה וחוסר אמון במבוגרים. ילדים אלה סבלו מהזנחה, מהתעללות

19

Made with FlippingBook flipbook maker