דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

הקדמה

הדוח הזה שונה מדוחות אחרים בנושא פגיעה מינית; הוא מיוחד משום שבמוקד שלו החוויות, התפיסות והנרטיבים של מי שנפגעו מינית בילדותם ובחרו באומץ רב לשתף. במוקד הדוח עומדות הסוגיות שעליהן הצביעו הנפגעות והנפגעים שחשוב שנשנה כאן במדינת ישראל כדי שילדים יזכו לחיות חיים בלי אלימות מינית וכדי שאם, חלילה, ילד יחווה פגיעה מינית הוא יקבל מהמדינה את השירותים הראויים ביותר. 2020 הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות הוקמה בישראל בחודש אוגוסט ביוזמתה של פרופסור כרמית כץ, מנהלת תחום המחקר במכון חרוב וחברת סגל באוניברסיטת תל אביב. פרופסור כץ היא מנהלת הוועדה. השופטת (בדימוס) נאוה בן אור, שכיהנה בתפקיד שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים ובתפקיד המשנה לפרקליטת המדינה לעניינים פליליים, היא יו"ר הוועדה. חברות וחברי הוועדה הם מומחים ופעילים חברתיים העוסקים בנושא של פגיעות מיניות והתעללות בילדים. הוועדה פועלת בשיתוף מכון חרוב, העוסק בהכשרה ומחקר בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ובשיתוף בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב. מודל הפעילות שלה גובש בהשראת מודל .)Independent Inquiry into Child Sexual Abuse in Germany( של ועדה דומה הפועלת בגרמניה בתחילת הדוח מובא הרקע הכללי על הוועדה ועל חבריה ואחריו שני שערים המיועדים להעמקה בנושא וללמידה מתוך הנרטיבים של הנפגעות והנפגעים. השער הראשון, עניינו למידה על חוויות הנפגעות והנפגעים בתוך מערכות המדינה בישראל, ואילו השער השני, עניינו למידת החוויה הבין־אישית, הקהילתית והחברתית, של הנפגעות והנפגעים. בסיכום הדוח נעמוד על היבטים של למידה מהצלחות מתוך הפרספקטיבות של הנפגעות והנפגעים ונציג את המלצות הוועדה לשינוי.

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

10

Made with FlippingBook Learn more on our blog