המרכז לגיל הרך - משפחתי לי - מרכז רב תחומי לגיל הרך והמשפחה

תחום הפרט והמשפחה

בקרוב!!! המרכז לגיל הרך מבית עיריית ראשון לציון והחברה העירונית

מישור הנוף

054-6729770 : מחלקת פרט ומשפחה | 054-420-8369 : לנה ורקינה מנהלת המרכז | 03-7749820 : מרכז משפחתילי

Made with FlippingBook Digital Publishing Software