סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

לגמרי בכוונתנו לבצע זאת, אבל הם , הבריטים, באו

מוכנים.

התקווה שהבריטים לא ימצאו כ תקוות שוא. -ב 13 לאוגוסט קרוב לחיפה עצרו את הספינה "כתריאל יופה" משחתות בריטיות, ו מיד התחילו להתיז סילוני מים חזקים על העולים , כדי שלא יעלו בדעתם שום אפשרות למעשה חריג או אמיץ, ככל שיהיה . – אותם התבררה מהר מאוד 1946 ,

פצצות גז

נ עמד ו במים עד החזה, ואז זרקו נו עלי

– מדמיע והכל נזל וזב: מהאף, מהעיניים, מהפה עד – היום אני יכולה לשוב ולחוש מה הרגשתי אז. התחילו לסחוב אותנו אחד אחד ולהעביר אותנו לאניה הבריטית.

98

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker