סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

הוציאו י אות

זוג ידיים ז'לוביות, של גבר, תפסו ,יתוא כמו סמרטוט, ושמו י אות על אלונקה.

הייתי חצי מתה . השכיבו י אות

. י כול תי רעד

בערסל

במשחתת, ו נתנו יל תי התחל להתייבש, וכך גם יתר העולים. האוכל על האוניה הבריטית היה "יותר אנושי" ממה שהיה באניה שלנו . סוודר להתכסות בו.

המשחתת הבריטית הביאה א נו, את תו כל ה"סמרטוטיאדה" הזאת , ופרקה אותנו בנמל פמגוסטה בקפריסין .

אחרי כל כך הרבה תלאות! אני מ נגבת בסתר דמעה, וחושבת לעצמי , "מנגד תראה את הארץ ואליה לא תבוא".

99

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker