סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

פרק : עשר - תשעה תחת שלטון בריטי

החיילים הבריטים היו כמעט ג'נטלמנים, ו ניסו אפילו לפלרטט עם הב נות. הם הביאו נול מנדרינות , מה שבשבילנו היה חידוש עולמי.

לאחר שיט קצר במ נותוא פרקו חנה מגודר תיל, על . החוף נראה ש היו שם רק אוהלים, ושומרים, ואנחנו.

כשירדו העולים מהמשחתת הבריטית הם לא ידעו מה צפוי מהר מאוד התברר שהמחנה מאורגן מאוד. המחנה היה בגדר תיל משלושה צדדים, והגדר חדרה עמוק לים. לא היתה גדר, והיו אנשים שניסו לברוח לארץ דרך – בים

להם.

מגודר

הים, בשחיה. הם חזרו מהר מאוד.

את העולים שיכנו באוהלים . את ה אוכל סיפקו האנגלים.

על שפת הים בקפריסין, השמש כבר נטתה לשקוע בסופו של הקיץ, שנת 1946 . רבקה, בת הזק ונים למשפחת זלוטניק, ישבה שם, רגליה חבוקות בידה האחת, והשניה מסננת את החול הזהוב בין אצבעותיה, נותנת לו להיזרות ברוח הקלה, מתבוננת באדוות הגלים המלחכים את החוף, ושבים אחורה , את החול חלק

משאירים

ונקי מכל סימן.

'אני חייבת לכתוב הכל', אמרה לעצמה ללא קול. 'לפנ י שימי החול ימחקו את '. הזכרון

101

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker