סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

פרק : עשרים אנו באנו ארצה

בפעם השניה באו כולם לקבל את פני... הפעם בנמל חיפה, במדינת ישראל...

מאיר ומינה לקחו י אות לביתם, ודבורה 'לה באה אלי לשם , מקיבוץ יגור, והיא כבר צברית כמעט, בת תשע . היו התרגשויות רבות, ושמחה שעלתה על גדותיה, ודבורה'לה, הקיבוצניקית הקטנה היתה צריכה לחזור

לקיבוץ.

תעודת העולה מס' 2629 של הסוכנות היהודית לעולה רבקה זלוטניק

105

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker