סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

תעודת הזהות המנדטורית שנתנה אישור תו שב למהגרת החדשה לפלשתינה, רבקה זלוטניק

קבלה על תשלומים מהסוכנות והרשמה לקופת חולים של העולה החדשה רבקה זלוטניק

104

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker