סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

חצי שנה היינו במחנה בקפריסין. מדי פעם שחררו הבריטים קבוצות קטנות , לפ י סדר הגעת האנשים למחנה בקפריסין, העלו אותן על משחתות, והביאו אותן לארץ. 1947 . -ב 15 לחודש מרץ הודיעו לנו לארוז את חפצינו, העלו אותנו על משחתת בריטית – לארץ ישראל. ועוד הגיע אביב . האביב של שנת

תעודת העליה המנדטורית

103

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker