סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

אז הזמנים באמת לא היו קלים, אבל התחלתי משפחה כמו שרציתי וחלמתי שתהיה לי. הדבר היחיד שהפריע לי, היה שלא יכולתי לקחת את דבורה'לה אלי. במחשבתי ובחלומותי היה לי ברור ומובן מאליו שכאשר אנשא – דבורה'לה תבוא להיות אתי. אבל התנאים לא אפשרו זאת, והיה לי מאוד קשה לקבל את זה. לדבורה'לה לא היה טוב ביגור, וזה אכל אותי. גם היא היתה בטוחה שתוכל לעבור ולגור אתי לכשיהיה לי בית, והאכזבה היתה גדולה. ובכל זאת, חלפו השנים. המשפחה שלי גדלה ונולדו עדית וטלי, וגם דבורה'ל ה הקימה בית ומשפחה לתפארת, בכפר יהושע.

המשפחה הצעירה עם סבתא ברכה

118

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker