סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

אולי כך באו הדברים על תיקונם.

היום אני בת שמונים ושמונה. למרדכי ולי שלוש בנות נהדרות ולכולן משפחות יפיפיות, וכולם חיים כאן בארצנו, סביבנו, ואפילו נין יש לנו! אין ספק שניצחנו את כל מי שרצה להשמידנו, ואנחנו אן. כ המשך הוא שלכם, ילדי ונכדי, ואתם תספרו

הסיפור

אותו כדי שלעולם לא תנותק השלשלת !

119

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker