סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

מתוך האלבום המשפחתי : = נחת

נכדים; = ילדים; נחת

משפחה גדולה = נחת !

עם דינה ועדית

דינה, עדית וטלי

: מושלמת

משפחה

120

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker