סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

נו בית היה דתי וכשר למהדרין. השבת היתה שבת כהלכתה , מצוות הדת נשמרו בדבקות, וכל החגים נחוגו לפי דיניהם ומסורותיהם . הורי שניהם נולדו בקוזין. הם היו שכנים, וכך הכירו. שניהם לא באו מבתים אמידים. אחרי שנישאו נזקקו לפרנסה, ועברו לכפר מרוחק למדי מקוזין, ושמו ביירגי, שפירושו "ח וף". הם פתחו שם חנות ומכרו בה – הכל מחוט ועד דג מלוח... את הסחורה לחנות קנו בעיר קרמניץ. היו שולחים גוי עם עגלה וסוס, לרכוש את צרכי החנות. בכפר ההוא צלחה דרכם, החנות עלתה כפורחת, והורי התעשרו. בביירגי נולדה עט י, אחותי הבכורה. היא היתה יפיפיה. כשהגיעה לגיל שש, היו הורי שולחים אותה עם העגלון הגוי, לקנות את הסחורה בקרמניץ, ולשמור עליו שלא יגנוב...

עטי, בצעירותה

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker