סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

עטי אחרי נולד בביירגי גם אחי נחום. הורי כבר היו מבוססים ומצבם הכלכלי איתן. הם היו משפחה יהודיה יחידה בכפר של גויים, ונחום הגיע לגיל בו היה צריך להתח יל ללמוד. מכיון שלא היה "חדר" בכפר של הגויים, הביאו הורי מלמד לשם. אחרי נחום נולד יצחק.

יצחק (מימין) עם חבר

מכל אחי ואחיותי אהבתי יותר את אחי יצחק. היו לו ידי זהב. כל דבר שנגע בו – יצא טוב, והוא ידע לעשות הכל. יחד עם אבא היה אחראי על תחנת הקמח שלנו. הוא היה קפדן מאוד, והיה מדקדק בחשבונות התחנה על חוט השערה. אבא היה פחות קפדן ממנו, ויצחק תמיד כעס על כך. בכל חודש היה

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker