סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

בגיל חמש ה ללמוד ב"חדר" של מדו בו בנים ובנות יחד. כך היה אצלנו בקוזין , בנים ובנות למדו יחד . הרֶבֶה לימד תפיל ות ולקרוא ולכתוב ב י ידיש.

תחלתי

שבע שנים עברתי ללמוד בבית פולני ה ספר ה

בגיל

שבא מ אחת

י

יהוד , פרטי

הממשלתי ו גם המור עם הערים הגדולות .

היה בוגר גימנסיה "תרבות"

הוא

, שם למד עברית . זה היה מאוד מקובל במשפחות היהודיות, והציוניות בעיקר, והיו הרבה מורים כאלה. המורה של י היה יואל לנצ'נר , הוא לימד דקדוק עברי, היסטוריה וגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ספרות ותנ"ך. הלימודים האלה התקיימו לאחר שעות בית הספר הממשלתי . הוא לימד בעברית, וביקש שגם אנחנו נדבר עברית אחד עם השני ו שלח אותנו להחליף ספרים בעברית בשתי הספריות היו ש בק וזין: האחת של "החלוץ" והשניה של : . בית"ר"

רובנו ב

וציונית ביתה.

משפח תנו היתה משפח ה

שלנו

אמידה

היה גדול ויפה, ו בכל העיירה בשם "רוטס". זה היה בנין בן מאות שנים ששימש בעבר כמבנה ציבור . איך הבית התגלגל לידי המשפחה, אף אחד לא ידע

נודע

הוא בלט מאוד כי היה בנוי כולו מלבנים,

בעוד

בדיוק.

יתר בתי העיירה היו בנויים מעץ.

הבית היה מחולק ל שתי דירות : בדירה אחת אבא ואמא, אח י יצחק, אחות י גולדה ואני . בדירה השניה וגר נחום יאח הבכור ו אשתו הינדה לבית פונדק, שבאה מקרמניץ ם ע, בתם חיה'לה, ואחר כך נולדה גם דבורה'לה . י אחות הגדולה עטי , שנישאה, גרה בבית בעלה אריה טרייביטש בקרמניץ ; י אחות טובה עלתה לארץ ישראל במסגרת הכשרה . אחרי שגולדה

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker