סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

זלוטניק ו נולדה , בתם רחל

נישאה שמעון ל

הם עברו

. לקוזין

כפר עדמה,

גור ב ל

סמוך

ןקוזי לא היתה מודרנית כמו הערים הגדולות . חשמל לא היה. השרותים היו מחוץ לבית, מין 'שמייק'ס' כאלה, מעל בור. את המים היה מביא נושא המים עם אסל ודליים, שנקראו 'קוֹרוֹמִיסְלֶה'. הדליים היו כבדים . מאוד זה היה תפקידם של נחום ויצחק , לשפוך את המים לתוך החבית , שממנה נשאבו לצרכי יו ם המים הגיעו מבאר עתיקה, והיו צלולים וטעימים . מאוד

אחי,

יום.

על שפת הנהר: קוטלי קנים * ) ?... יצחק משמאל

____________________ * ) לא שווים הרבה... זה מה שיודעים לעשות... = " "קוטלי קנים

21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker