סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

ת האפיה נותר שבוע אחד עד לחג הפסח. בשבוע הזה היה צריך להחזיר את הבית למצבו כבית , לסייד אותו, ל נקות, להחליף את ל הכלים, ו הכין את האוכל לחג.... לא עסקה רק באפיית מצות. תחנת קמח, שהיתה מרוחקת כ - 8-9 ק"מ מהעיירה. התחנה נבנתה על הנהר, כי עבדה בכוח המים. כדי לא להיות תלויים רק במים, אבא שלי ואחי בנו גנרטור מודרני גדול שעבד על פחם, וכך יכלו לעבוד באופן רצוף. לא רחוק מהתחנה היתה מסילת ברזל, והרכבת הביאה להם את הפחם שנדרש לגנרטור. הגנ רטור פעל יומם ולילה, גם בשבתות, וכדי להגן עליו היה צורך להעסיק במקום שומרים קבועים. אם ארעה תקלה היו מזעיקים מומחה מיוחד לטחנות קמח שגר בכפר, וידע לתקן הכל. הטחנה של נו לא היתה היחידה שנזקקה לשירותיו. אוקראינה נחשבה ל"אסם החיטה של אירופה", והיו בסביבה הר בה טחנות נוספות , גם מודרניות כשל , ו נו גם פרימיטיביות כמו לפני שנות דור . האיכרים הביאו את הגרעינים לטחינה, וקיבלו את הקמח וגם את שאריות הקש. הם שילמו בקמח או בגרעינים. לנו היתה נו משפחת

מה עבוד תכשו

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker