סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

בחרנו להציג את עקידת יצחק. נ כתב ו את המחזה, ביימ נ ו את ההצגה,

תפאורה

בנינו

ו תפרנו תלבושות, ו נבהצ כסאות בשורות וצייר ו נ כרטיסים. הכל עש ינו לבד . גם את התפקידים חילקנו בעצמנו, ואני הייתי המלאך, מלאך עם שתי צמות.

כשהגיע יום האירוע, יהודי העיירה , גדולים כקטנים, באו, קנו כרטיסים והתישבו בציפיה. אף אחד לא ידע

מה הכנו.

השתררה דומיה , אנחנו עלינו על הבמה, ו מהתחלת ההצגה ועד סופה ב הכל היה עברית תנכי"ת צחה.

זאת היתה הפתעה ! ענקית האנשים המבוגרים, ציונים ברובם, לא יכלו לעצור את דמעותיהם מרוב התרגשות .

גינה

י לעצמ

צמחים ופרחים.

אהב תי מאוד ליד הבית, גידל ו

סידרתי

פטרוזיליה למרק, מלפפונים לסלט ואפילו תות שדה לקינוח. מחברות י ה אוקראיניות קיבלתי שתילי פרחים , ושתל אותם יכלה לשפוך עליהם מים דרך החלון, בלי לצאת לגינה, והפרחים פר חו לתפארת. כל המורים מבית הספר הפולני היו נעצרים ליד בית נו , להתפעל מ"הגינה של היהודיה", כי זה היה משהו חריג. יהודיה וגינה לא הלכו ביחד. היתה לנו שכנה, שהיתה מושיטה יד לגדר, וקוטפת מהפטרוזיליה שלנו , ראיתי אותה כשעשתה זאת, אבל כשבאתי להתלונן בפני אמא ש לי, היא השתיקה אותי מיד. של" א תעזי להתלונן עליה! " מתחת לחלון המטבח, כך שאמ א

תי בה

תי

מעבר

27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker