סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

כעסה עלי. ואני לא יכולתי להבין. אבל עם אמא לא מתווכחים, בטח כשהיא כל כך נחרצת בדעתה.

"כשאני מסתכלת אחורה, ה לע ימים ההם", רבקה אומרת, "אני יכולה להגיד שהיתה לי ילדות

מאושרת".

היתה לי גינה שהיה בה הכל ו אפיל ו ערכ תי בה ניסיונות חקלאיים... כמו למשל בתוך בקבוק... והיתה לנו חתולה בבית, במשך הרבה שנים, והיו עכברים בשפע . והיתה פרה אחת. אמא , דינה שלי, חלבה את הפרה בימי החול, ובשבת היתה באה גויה למלא את מקומה ובחור ש נשכר כדי להוציא אותה למרעה. י היו ל גם הרבה חברות טובות, גם גויות, ואפילו ידידים.

שגידלתי

מלפפון

אחת החברות ינצ'קה, בתו של ה'קירובניק' (השרת) של בית הספר. הוא חיפש חברה אינטיליגנטית ונקיה לבתו. הוא לא חיפש בין הגויים, כי כנראה ידע שלא ימצא שם מישהי כלבבו, אבל אותי הוא אהב מאוד, ולכן חיבר בינ י לבין בתו. היו לה צעצועים ש לא רא יתי מימי . ביניהם היה צעצוע - - ציפור - שקפצה בעצמה ואות תי אהב ו במיוחד. היתה שלי

בכל פעם, לפני שהלכתי לבקר שם, הורי הזהירו אותי שלא אעיז לאכול שם שום דבר. תמיד אמרו לי "תיזהרי, הגויים אוכלים חזיר!"... פעם שם הציעו לי נבהל ו תי, לא העזתי לטעום . כל כך הפחידו אותי בבית. וגם התביישתי לשאול מה זה. מעולם לא ראיתי דבר כזה , והייתי בטוחה שזה חזיר, . לאכול

משהו

28

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker