סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

לפעמים בפעילויות האלה ראינו גם סרטי קולנוע, וזאת היתה הפעם הראשונה שראינו דבר כזה! אמנם, רוב הסרטים היו סרטי תעמולה, אבל מה זה משנה... הרוסים הכניסו לכל בית בעיירה פקידי ממשל, כדי שיוש ביו יספקו להם מגורים ומזון. גם בבית היא היתה מהעיר רוסטוב ואני התידדתי איתה ושמע תי ממנה את סיפור חייה. ברוסטוב עבדה בבית חרושת השתכנה בחורה כזאת. עם כניסת הגרמנים, הם אספו את כל הבחורות הרוסיות , העמיסו אותן על רכבות, אל יעד בלתי ידוע. רבות מהן קפצו מהרכבות בשעת הנסיעה ונמלטו, בעיקר אל הכפרים הצ'כים . המעבר לשלטון רוסי עורר תקוות בקרב היהודים. ינ ציפ ו שעכש י ו יהיה יש ויון נו בינ לבין הגויים, אבל תו משפח אמידות כ נו משפחת נחשבו ו לאויב ת מעמד לא . הפועלים היו הרבה משפחות מונו כ . בקוזין למען השיווין נאלצה נו משפח על טחנת הקמח. הרוסים הלאימו את הטחנה, ובבת אחת נותר ונ ללא לסוכריות ולכן שיניה היו רקובות לגמרי. ..

נו

שמה היה לנה.

לנה

לוותר

לסיביר, כדי

פרנסה. היו שמועות שישלחו אות נו

זה לא קרה.

" מחדש , אבל לרוע מזל

נו חנך אות

נו

", אני שואלת -

מזל? ה לרוע "

" כן", רבקה אומרת. "אילו זה היה קורה, אולי רבים מאיתנו היו נשארים בחיים, ולא הולכים כמו שהם הלכו...''

31

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker