סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

שכל משפחתה, בעלה ובניה, היו אנטישמים, ובכל זאת באה אליה ללמוד. אחד הבנים, כש היה בבית הספ ר, היה אומר לי בכל פעם מחדש : "למה אתם לא נוסעים לפלשתינה? הרי אף אחד לא רוצה אתכם כאן!'' ואני ידעתי, בעומק לבי, ו שיבוא היום אגיע לפלשתינה . יתו פוגש א הציורים שלי מצאו חן בעיני אמא שלי. הפכה שני חדרים בבית למעין מלון, והיתה משכירה אותם , ללא רישיון, מה שהטריד מאוד את אבא שלי, שחשש שיתפסו אותה. אבל הוא לא היה צריך לדאוג: מעט מאוד אנשים באו להתארח... על קירות החדרים האלה היא תלתה את הציורים.

הייתי

אמא

אבל

אפילו שהעיירה שלנו לא היתה מודרנית, בכל זאת הגיעו עתונים, ומהם ידענו מה קורה בעולם. ידענו גם על הסכם ריבנטרופ - מולוטוב* ) . בעקבות חתימתו הופיעו הרוסים , רכובים על טנקים. נו, ה ל ילדים , נו והב שעמד נט ו בהם בהערצה , הם זרקו מתנות: קופסאות גפרורים .

עם המעבר לשלטון רוסי הפך גם בית הספר לרוסי, וכול ,נו , תלמידיו ו נ השתייכ לקומסומול (תנועת הנוער הקומוניסטית). קיבל נ ו שיעורים על מרקס, ל לנין ע ועל סטאלין, והיו ל נו גם פעילויות נוספות , כמו בכל תנועת נוער . _________________ )* הסכם ריבנטרופ - מולוטוב לחלוקת פולין בין הרוסים והגרמנים נחתם ב - 1939 והופר על ידי הגרמנים .

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker