סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

האם הוא זכר ל י סוף סוף חסד נעורים?

ג'טסקו הי ה 'אנטיסימט בנדרוביצ'י', ואלו היו משתפי הפעולה הכי גרועים עם הגרמנים. הגרמנים הבטיחו להם הבטחות גדולות תמורת חיסול היהודים. הבטיחו להם עצמאות, אבל מעולם לא קיימו את ההבטחה הזו. לקחו מהם חיטה ובקר , וניצלו את . אמונם לכן בהמשך הזמן ירדו רבים ממשתפי הפעולה האוקראינים למחתרת ועם הזמן פחתו השוטרים ששירתו במשטרה את הגרמנים . הגרמנים לא היו תמימים. הם הבינו מה קורה. הם הוציאו להורג את מפקד המשטרה, שלטעמם לא הלך בתלם . אז התחילו האוקראינים לשנות את דעתם על מה שקרה ליהודים, אבל זה היה מאוחר מדי ומעט . מדי אחר כך, כ שהרוסים חזרו לאוקראינה הם חיסלו את מי את , שיכלו כל מי שהתנגד להם לפני המלחמה.

כשחזרתי לגטו עם האזהרה הזאת, היה ברור שהגיע הזמן לברוח.

אבל לאן?

כלומר, מי שהכיר גוי וחשב שהוא

" מי ש היה לו גוי ",

יכול לסמוך עליו - ברח אליו לכפר. היו קשרים חזקים עם כל איכר י הסביבה, בזכות טחנת הקמח. אחי, נחום ויצחק, שנלקחו על ידי הגרמנים לעבודות הכפיה, ניצלו את ו הזה התגנבו לכפר בשם טורקי, שם היה ל נו מכר, גרגורי קוביוק , שהיה קומוניסט בסתר. אשתו אירינה היתה תופרת בעיקר אצל היהודים . היו להם שני ילדים : ברונק, בן שהיה י גיל וג'ניה שהיתה בת שתים - עשרה. זו היתה משפחה מאוד ענייה. אחי שיכנעו את גרגורי לאפשר להם לחפור מסתור מתחת לרפת, כדי להחביא בו את משפחתנו . את הסוד הזה הם לא גילו ל י. , פחדו

לנו

העבודה

זמן

41

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker