סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

:ששי פרק

לבדי.

אין איש אתי.

כל הדרך מששתי את תפוחי

אל האס .ם

הגעתי

האדמה בכיסי . ם אף אחד לא היה שם. יצאתי וחיפש סביב. מ תי איש לא היה שם. תי התגנב

אל ביתו של פטרו.

ייתכן שהם יצאו מהאסם ו נתפסו? אפשר שמישהו ראה אותם והלשין? ואולי הבנדרוביצ ' ים גילו אותם? ואולי פטרו עצמו עזר להם לגלות?

"אמרו להם לצאת ממחבואם ", פטרו סיפר ל מה י שראה במו עיניו, " ואבא ש לך אמר להם, אני יודע ש אתם הולכים להרוג אותנו. בבקשה תהרגו אותי קודם, שלא אראה איך אתם הורגים את נכדתי אבל הרוצחים לא שעו אליו. הם הרגו קודם

הקטנה.

לקבור את

את חי ה'לה ואחר כך אותו, וציוו עלי

". שניהם

עמדתי כמשותקת . גם אותם? עכשיו אני לבד? זהו? אין אף אחד? פעלתי כמו רובוט. הסתובב

אל משפחת קוביוק.

תי וחזרתי

51

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker