סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

שמועות הגיעו מהחזית על התק דמות

עוד ועוד

המלחמה וניצחונות הגרמנים . משפחת קוביוק לי אמרו

לעזוב את

ביתם.

.י לבד הייתי תי הלכ י לבד

לשום מקום.

מפעם לפעם דפק על דלתות גויים. ה בתי היה מי שקיבל אות י ליום אחד. אחר לא קיבל אות י אפיל ו לשעה. היו כאלה ש לא פתחו את הדלת, ושלחו כלבים להבריח אות .י

תי

בשדות או בחורבות, או בתוך שיחים,

בימים שכב

תי

רחוק מאנשים ומכלבים. בלילות קמ

והלכתי , בלי אוכל ובלי מי

ם.

תי

הידיעה שהיא היחידה שנותרה מכל המשפחה שלה, היכתה ב רבק ה שוב ושוב, אבל היא נשמה עמוק והמשיכה אני מתבוננת ב ה, וחונקת את הדמעות. מי אני שאבכה לידה. היא מספרת את הסיפור בפשטות, כאילו מדובר בחיים מובנים מאליהם, אבל אחר כך תגיד לי, כבדרך אגב: "הזכרונות חוזרים אלי, ואני לא יכולה להרדם בלילה".

ללכת.

52

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker