סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

לאכול. בינתיים

לאסם, ונתן ל י

י תו הכניס א

אוסיפ

יהרוג

לא שהוא

עלה והאיר היום ואני כ בר הבנתי

.י אות

במשך שבועות אחדים נשארתי באסם . אשת ראש הכפר הביאה לי אוכל והביאה לי גם צמר לסרוג לה צעיף. כשהיא עמדה לידי סרגתי מהר - מהר, אבל כשהייתי לבדי עשיתי את זה לאט - לאט, ולפעמים

פרמתי כמה שורות.

אפילו

קבוצות הבנדרוביצים מכפרי האוקראינים המשיכו להתקיים במחתרת מפחד הגרמנים, אבל הן נעשו נועזות יותר ויותר. ככול שהתקדמה המלחמה התהפכו היוצרות, ו החשש של הגרמנים מהם גבר. ה גרמנים מיעטו לה כנסי לכפרים, ומי ששלט בהם בפועל היו הבנדרוביצים , שנסעו עם נשק מכפר לכפר, השתוללו , בזזו אוכל ופגעו ביהודים שהסתתרו. גם אם היו ביניהם כאלה שהבינו מה עושים הגרמנים – רובם היו אנטישמים גרועים שבגרועים. כזאת גם אל ביתו של אוסיפ. היה ברור שהם ייכנסו גם לאסם. ליד הבית אוסיפ גידל פשתן לחוטים, והגידול היה מאוד ג בוה וצפוף. בלילה הוא בא אלי , ודחף י אות לתוך שדה הפשתן. כשכלבו התחיל לנבוח לעברי , הוא קשר אותו. וכשהבנדרוביצ ' ים שאלו, ל מה הוא קושר את הכלב, הוא ענה: "בגללכם, כדי שלא יתנפל עליכם ". יום אחד הגיעה

כנופיה

לפנות בוקר הסתלקו הבנדרוביצ ' ים, אבל ידעתי ילו שא אותי, היו הורגים אותי מיד , ויחד גם תיא

מצאו

.סיפ

את כל משפחתו של או

55

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker