סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

זמן מה ללכת.

"אני חושב שתצטרכי לעזוב '', אוסיפ אמר ל י אחרי אותו אירוע , ואני הבנתי ועזבתי.

חזרתי

שהרגע הזה יגיע.

ידע הרי

תי

56

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker