סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

באחד הכפרים, ו מסר לרבקה את שם הכפר ואת שם המשפחה ומעט פרטים: בעל הבית היה מגויס לצבא הרוסי, כך הוא אמר, והאשה נמצאת לבדה עם הילדה. התוהו ובוהו עוד שר ר בכל, אבל בכל זאת הורגשה איזו שהיא רגיעה. רבקה נפרדה ממשפחת קוביוק. היא צררה את החליפות שנשארו לה, מעט לחם שנתנה לה אירינה קוביוק, ויצאה לדרך. ימים אחדים . המשיך דרכו ב , מערבה

הצבא

עברו

הפעם היא ידעה בדיוק לאן היא הולכת. היא ניסתה לחזור לקוזין, עיירת הולדתה.

האנשים שפגשה בדרך היו נדיבים ומנומ סים. האווירה השתנתה לגמרי, ממה שהיה במלחמה.

71

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker