סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

"איך את רוצה שאעזור לך?'' הוא שאל. סיפרתי לו

על אנשי בכפרים, שאצלם החביאו הורי

בדיוק אצל מי , ומה הם

כל מיני חפצים. לא ידע

תי

שבכפר טרנובקה קיבלו איכרים

החביאו, אבל זכר

תי

דברים למשמרת מהורי .

הקצ ין היהודי לקח את אקדחו, ויחד נ הלכ ו לכפר. תוהו ובוהו שרר מסביב. הקצין הקיש על דלת המשפחה וביקש מבעלת הבית ש " תחזיר לרבקה זלוטניק את מה שהוריה הפקידו ." בידיה כדי שלא תהיינה אי הבנו ת, הוא החזיק את אקדחו שלוף ודרוך . לא היה צריך לבקש פעמיים.

שרה ורעדה , "פעם נתנו לנו משהו'' . אל האורווה , חפרה, וחפרה,

יא איכרה ה ,''כן"

היא הובילה ותנו א

והוציאה ארגז.

כשחזר נו לבית קוביוק, פתחתי את הארגז. היו בו מעילים וחליפות גברים. מעיל אחד היא נת

לגרגורי

תי

מעיל נוסף – לבנו . את היתר השא תי ר

ו , קוביוק

. לעצמי

עכשיו, כשהיה ברור שהגרמנים נסוגים, זכרה רבקה את דבורה'לה התינוקת, בת המשפחה היחידה שנשארה לה , ובעמקי לבה ונשמתה נזרע זרע ההתעקשות העזה, למצוא את הילדה ולקבל אותה לחזקתה, ויהי מה . רבקה חשבה שבני משפחת קוביוק יודעים היכן נמצאת דבורה'לה . בכפרים הללו כולם ידעו כמעט כל דבר על כולם. ואם לא ידעו – בודאי יוכלו לברר ולמצוא. גרגורי קוביוק לא יכול היה לעמוד בהפצרותיה . הוא מצא את הילדה דבורה'לה

70

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker