סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

וגם תחתונים, ואני הרגשתי כא ילו יצאתי זה עתה מסלון בפריז...

אני שומעת בקולה של רבקה אנחת רווחה . "זה נכון", רבקה אומרת לי. "יצאתי לאור היום, הייתי יחד עם חברים וחברות, היו ל י בגדים, זה היה כאילו עברתי מעולם החושך לעולם האור".

רוב החברים שהתאספו ל"בית של שורק ' ה" נאלצו

לישון עם שורק'ה

זכ אבל אני

על הריצפה,

יתי

לישון

. במיטה השכנים הגויים - כל מי שבקש נ ו ממנו , ומה

כולם פחדו לא לתת. ש

ש כנראה

.נו נת – שביקשנו

בין השכנים שפנינו אליהם היתה גם אחת מ ותי, חבר צ'כית, רוז'אנה. "מה, את חיה?'' היא קראה בהלם מוחלט כשפתחה את הדלת וראתה א תו י. כל הגויים היו בטוחים שכל משפחתנו לא שרדה. זאת לא היתה הפעם הראשונ ה וגם לא היחידה שאנשים שפגשו אותי נתקפו בהלם " למראה בתם הקטנה של הזלוטניקים ." היא נתנה לי בקבוק חלב וכיכר לחם, שהספיק ו ליומיים לכול גם נו אירינה קוביוק באה לבקר אותי במקומי החדש , ו הביאה אתה תרנגול ת . אחת הניצולות, אם של ילדה בת חמש ששרד ו יחד , הכינה מרק מהתרנגולת . את 'ה נ שמר ' פולקע ו לילדה , ש זו היתה הפעם הראשונה בחייה שזכתה למאכל מלכים כזה. ב"בית של ש . ה" ' ורק

יחד

74

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker