סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

על סיפרתי

את סיפור נדודי ,

גויה ל תי סיפר אני

אל מה

המשפחה שנספתה כולה, ולאט לאט הגע

תי

– תי שכיוונ הגויה אבל

אמרה: ניאט.

נפרדנו בטוב, ואני חזרתי חזרה. אבל

לא התעקש .תי

א ין לי מושג איך מצאתי את הדרך...

79

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker