סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

שאחת הפשיטות תערך על הכפר בו היתה דבורה 'לה , ואז יביאו אותה משם.

כל מה שבקשו בתמורה היו עשרה בקבוקי וודקה... ועשרת רובל, שהיו הון עתק . רבקה הסכימה. היא מנתה את הכסף שהיה ברשותה, וחשבה על דרכים להשיג את החסר. היה לי קצת כסף מהעבודה שעבדתי , ו היה לי גם ממכירת השמרים שסחרתי בהם... נסעתי ללמברג ומכרתי את החליפות ש הגויה מהכפר

אלפים

מעט

החזירה לי . קיבלתי עבורן הרבה כסף, אבל

טרנובקה

זה עדיין לא ה

ספיק.

לפעמים יש הפתעות, דוקא ברגעים הכי קשים.

שני דברים

שניהם מרגשים , ובסמיכות זמנים.

קרו,

יום אחד הגיע אנדריי, גוי, שהיה מנהל המשק של משפחת זלוטניק . הוא סיפר לרבקה שהמשק כולו נשרף במלחמה, אבל שרדה מכונת דיש, ונשאר גם סוס . הוא שמר עליהם , ועכשיו הוא רוצה להחזיר אותם לרבקה . רבקה ביקשה להמיר גם את הסוס וגם את מכונת הדיש - בשקי קמח. אנדריי הסכים. הוא עצמו רכש ממנה את הדברים בעסקת החליפין שהציעה. כשהקמח עמד לרשותה,

הפנת רבקה ליהודי מבוגר, אחד הניצולים, סוחר, שירכוש ממנה את , הקמח שקי וישלם תמ ורתם בכסף עובר לסוחר. "דוקא הוא רימה אותי ושילם לי פחות ..." רבקה אומרת. " ועדיין חסר לי די הרבה כסף." באותו הזמן הצטרפה לקומונה בקוזין פסיה, בת דוד של

רבקה . היא היתה בחורה מפולפלת, "סוחרת" בנשמתה. בעלה היה בצבא האדום, ובדרכי בריח ת ה איבדה את התינוקת שלה. ה כששב היא עברה בין הכפריים

מרוסיה,

83

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker