סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

לקרונות לא היה גג. אבל זאת היתה הרכבת אל החופש, ואף אחד לא התלונן.

אחרי שלושה ימים הג י עו לעיר ביטום, היא בויטן, שבמערב פולין.

86

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker