סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

ענו שמישהו מטפל בנו", רבקה אומרת,

"אבל יד "וחיכינו."

השליחים שבאו מארץ ישראל ניסו לארגן את החיים במחנה. הקימו גן ילדים ו רבקה הביאה את דבורה 'לה . לשם הקבוצה שהגיעה מקוזין ומדובנו עדיין השתדלה לחיות כקומונה, אבל כל אחד כבר החל "לעשות לביתו".

הם

בתקופת השהות בביטום התחתנה מ נוחה , ועזבה את

ששמחה בשמחתה. ערכו לה מסיבה, ו אפילו

כיבוד

הקבוצה,

הצליחו להכין .

תוך כדי ההתארגנות לעליה, הציעו השל י חים לרבקה לצרף את דבורה 'לה ל עלית הנוער הם . שזה יהיה הטוב ביותר בשביל הילדה, למרות שזה יחייב את רבקה להיפרד ממנה. רבקה בגי לה, בקושי בת עשרים, בסך הכל! כבר היתה מבוגרת מכדי להשתייך לעלית הנוער . השליחים אמרו עם ש עלית הנוער יותר מסודר , בטוח ונוח , מותאם לילדים ומתחשב בהם . כילדה יקשה על דבורה'לה לעבור בדרכי הבריחה, עם הליכות בשלג, הסתתרות ובריחה, אמרו השליחים. הם הבטיחו ל שתוך שבועיים דבורה'לה כבר וכל לעמוד בפרידה. את הבנתי הצורך בכך, ואת ההיגיון שבדבר, ולמרות זאת... הפרידה מדבורה'לה היתה קשה מנשוא , לילות שלמים לא יכולתי להרדם. חייתי מיום ליום וחיכיתי לתורי להצטרף לקבוצה לעליה. תהיה בארץ. לא ידע תי א איך

התוא שכנעו

הכל יהיה

רבקה

סוף סוף נו תור הגיעה

לעליה.

להתקדם בדרכי הבריחה של עליה ב'. מ המעבר מזרח גרמניה למער ב ה ארך זמן רב . חלק

ו נל התח

89

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker