סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

מהדרך היה ב הליכה בשלג . חלק מהדרך נסענו במשאיות צפופות ומכוסות בברזנט במשך ימים ארוכים , והטלטולים בדרכים המלאים מהמורות היו כמעט בלתי נסבלים . ידע תי שההחל טה שלי לש לוח את דבורה'לה עם עלית הנוער היתה נכו נה, למרות . הקושי ילדה קטנה באמת לא היתה עומדת בטלטולי דרך כאלה. תי שמח שדבורה'לה עשתה את הדרך בתנאים טובים יותר , ובעצם הי יתי בטוחה שהיא כבר בארץ . הרי הבטיחו שבועיים! כשהגיעה רבקה עם קבוצתה לגרמניה המערבית הם התמקמו במחנה מעבר ליד פרנקפורט. מהמחנה כתבה רבקה ושלחה לארץ מכתבים להודיע על בואה של דבורה'לה, והנה מגיע מכר למחנה בפרקפורט, ומספר שביקר במחנה מעבר של ילדים ליד מינכן, ופגש בד בורה'לה שם! בגרמניה מחנות מעבר רבים לקלוט את הפליטים שזר מו מהמזרח ( פו לין, אוקראינה, רוסיה) .

היו אז

את מעט

הייתי בהלם. לא חיכיתי תי אספ . רגע

לחפש את דבורה'לה .

תי

החפצים שהיו ונסע יל

תי מצא אותה עם קבוצת הילדים שלה במינזר ליד שליחי העליה הפכו אותו למעון ילדים. שתינו בכינו וצחקנו, התחבקנו והתנשקנו – איזו שמחה זאת ש מינכן

היתה!

רבקה לקחה את דבורה' לה איתה, והן עברו למחנה אחר, מעורב, ילדים ומבוגרים. הילדים גרו בביתנים משלהם , ו דבורה'לה צורפה אל יהם. רבקה התגוררה עם משפחה באזור של המבוגרים . במשך היום הצטרפה אל צוות המדריכות בגן הילדים בו היתה דבורה'לה. בגן הכינו את הילדים הכינו לעליה ו רבקה ידעה שעליהן ל שוב ולהיפרד.

90

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker