סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

קבוצות הילדים שהוכנו לעליה לא היו הומוגניות מבחינת גיל הילדים. הרכב הקבוצות היה כזה, שהגדולים יוכלו לעזור לקטנים. בקבוצה של דבורה'לה כבן חמש עשרה, ושמו בומקה – אברהם. בתקופת ההמתנה וההכנה לעליה רבקה ראתה שהוא ילד אחראי ורציני. 'בומק ה', היא אמרה לו, 'בבקשה תשמור על דבורה'לה בשבילי. רק שתינו נשארנו, ויש לנו רק זו את זו'. ו בומקה ' הבטיח: ' רבקה , אמר, ' תסמכי והם יצאו לדרך . דבורה'לה הגיעה לארץ בסוף 1945 . בנמל קיבלו את פניה , טובה אחותה של רבקה, ושני אחי אימה הינדה, שמואל ומשה, שהיו ממייסדי יגור . לטובה לא היה מקום לשכן בו את הילדה, וההחלטה נפלה: הכי טוב יהיה בקיבוץ, בו היו לה שני דודים ובנות דוד.

היה ילד

–' עלי!

דבורה'לה ביגור לאחר עלייתה

91

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker