סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

נכנסנו לאיטליה דרך הגבול עם אוסטריה. שם, על הגבול , נ קיבל ו אוכל ו

והצטרפו אלינו

בגדים

משאיות המ כוסות

ש שליחים הגיעו מהארץ . נשארנו ב

לדבר

בברזנטים. נאסר עלינו לצאת. נאסר עלי נו עברית או יידיש. הבחורים – התפללו בלחש. הבחורות –

שתקו.

ולבסוף הג ונע למקום כלשהו באיטליה . פרקו א ותנו מהמשאיות בבית כנסת עזוב , והתברר שאנחנו

במילנו.

להתארגן בהנחיית השליחים מהארץ

התחלנו

י לשהי ה ממושכת במקום.

השליחים האלה, מהארץ, ידעו רק עברית, והיה צורך במתורגמן . "מי מבין כולכם מבין עברית?", הם שאלו. ואני קפצתי וקראתי, "אני!" זכרתי את ה לימודים עם המורה יואל לנצ'נר, ואיך ביקש מ איתנו לדבר עברית בינינו לבין עצמנו , ולא רק בשעור. והנה הגיע הרגע, שהשיעורים ה מב לו א יאים לי תועלת, וגם את יםעלמ קרנ י בפני כל הסובבים . העולים באו מכל מיני ארצות, אבל יידיש ידעו כולם. השליח, מנהל הקבוצה, דיבר עברית ואני . תי תרגמ את דבריו

ליידיש.

חודשים אחדים.

נשאר ונ

במילנו

להיות במילנו ולא לשמוע אופרה?

" שאמר: רבקה, אם לא תלכי

היה שם בחור אחד ,

– עכשיו לעולם לא תהיי שם " . לא היה לי כסף, אבל הלכתי. גם אופרה לא היתה, אלא קונצרט בבית

94

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker