סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

האופרה... אנחנו, העניים, היינו ב"גלורקה" (יציע) , בעמידה, בצפיפות . ואילו המטרוניטות של איטליה ישבו ב"לוזיה". זה היה יפה. בקונצרט שר זמר – מפורסם ואני באמת לא שבתי לש ם שנית...

ובין לבין, עוד קיץ הגיע.

95

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker