סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

פרק -השמונ

עשר:

"מנגד תראה את הארץ - - - "

ערב אחד בא השליח מהארץ ואמר: " הלילה מפליגים ". האניה שעליה היו העולים אמורים לעלות היתה סירת דייג יוונית, ששיפצו אותה כך שתוכל להכיל בצפיפות מאות עולים. וש ם נתנו לה: "כתריאל יופה" . האנגלים שטו בים התיכון וחיפשו כל הזמן ספינות בלתי לגליות עם ניצולים. שהיתה חשוכה לגמרי . חושך מצרים, אפילו קרן אור דקיקה לא היתה. מהסירות בירו הע א אותנו ל הספינה . דחפו אותי ונפלתי על מישהו. הספינה התנודדה, ואני הקאתי – טוב שלא ידעתי על מי! ים ואני אף פעם לא הלכנו יחד... הצפיפות והדוחק באניה היו בלתי ניסבלים. תי מצא י לעצמ מקום על הסיפון , התקפל תי כמו שבלול ואמרתי לעצמי, אני עולה לארץ ישראל ... הספינה "כתריאל יופה" הפליגה מבוקה ד ה מיגארה שבאיטליה לארץ ישראל. הפלגה שכרגיל נמשכה יומיים... אנחנו שטנו בספינה שבועיים. כשראינו את קו החוף, פרצנו כולנו בשירה 30 ביולי 1946 . . סירות ל אותנו הסירות שטו אל הספינה,

לו הע

"אנו באנו ארצה".

אדירה:

אחד השליחים חילק נול גלגלי הצלה כדי שאם ימצאו אותנו הבריטים – נקפוץ למים. היינו רציניים

97

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker